tisdag 20 september 2011

Fornfynd på danska sedlar

Fascinerande hur fronfynd används i oväntade sammanhang. På de nya danska sedlarna avbildas moderna broar och arkeologiska föremål. Här en flintdok från ca 1800 f Kr. funnen på ön Fænø i Lillebält. Och en så kallad bältesplatta från 1400 f. Kr. Broarna förbinder landets olika delar och de flera tusen år gamla föremålen är funna i områdena vid broarna, förklarar Danmarks Nationalbank.
Som om de kunde visa att ö-riket Danmark bands samman av människor redan under sten- och bronsålder, tänker jag. Lika gärna - eller snarare hellre - kan man ge en europeisk eller internationell inramning till fynden. Den som gjort flintdolken har känt till bronsdolkar från andra trakter i Europa och skickligt formet en kopia i sten. Och solsymbolen på bältesplattan ingår i en förställnngsvärld som människorna i bronsålderns Norden delar med andra vid Medlehavet och i Mellanöstern. Men sådana vida perspektiv passar kanske inte på nationens sedlar...

En reflektion, en bakgrund, till en kolumn i Dagens Nyheter idag: http://www.dn.se/ledare/kolumner/teorierna-om-vasterlandets-undergang-ar-ett-tema-med-lang-tradition