fredag 14 maj 2010

Vikingatiden - en uppfinning

Jo, vikingatiden är faktiskt en uppfinning. Det är naturligtvis alla epoker egentligen, renässensen, barocken osv. Men just vikingatiden är problematisk för att den getts så stor ideologisk betydelse. Uppfinningen kom till på 1870-talet. Det var då århundrandena i järnålderns slut (800-, 900-, och en del av 1000-talen) samlades under ett särskilt namn. De lanserades som en egen sorts tid, en tid som bara fanns i Norden. I Europa benämndes samma århundraden istället tidig medeltid. Men här i Norden började man tala vitt och brett om vikingatid för att visa att man var en värld för sig, att tiden här var av en annan sort och att kanske även människrona här var annorlunda.

Mer om allt detta finns att läsa i en nyutkommen bok "Täby i vikingatid" där jag medverkar, men än utförligare i "Det rena landet.". Har också lagt ett litet sammandrag under en länk på hemsidan http://www.majahagerman.se/

2 kommentarer:

Anonym sa...

Visst allting är en uppfinning, nu alltså också vikingatiden. Gott så!?

Drar mig till minnes att du i en av dina TV-dokumentärer, den om Kelterna, lät en engelsk författare, forskare få säga, att också "Kelterna" var en konstruktion - "Have the never existed, or are they a modern invention?"

Så där kan man ju hålla på. Tror inte du att man också om vår tids slutsatser, vår tids samlade vetande, kommer att säga - " det dom gjorde och i sanning trodde på, var en konstruktion av deras tidsanda"?

Helmut

quini sa...

Vikingatid är rena misch-masch i svensk historieskrivning, det här med Ansgar, Birka och Uppslahögarna, osv.

Det är inte seriöst för fem öre. Tröttsamt att centralmakten Stockholm med t.ex. Historiska museet kan få köra ut detta år efter år.