måndag 3 maj 2010

Ceunsur och jubileum i Örebro

Örebro har just inlett firandet av ett hejdundrande jubielum som ska vara hela året ut. Men staden förefaller att vara rätt obekymrad om vad som verkligen hände här för 200 år sedan. Utan att rodna firas här med tjo och tjim. Det handlar om riksmötet i Örebro år 1810 då Jean Baptiste Bernadotte valdes till Sveriges tronföljare.

Händelsen beskrivs häpnadsväckande nog som "startpunkten för det moderna Sverige", och den nya regenten kopplas till värden som "demokrati" och "tryckfrihet"!

Men handen på hjärtat en dag som denna - det är pressfrihetens dag nu - man måste väl ändå kunna säga som det var: Karl XIV Johan var ingen demokrat. Han gjorde sig berömd för att förfölja den fria pressen. Bara två år efter det att denne franske militärbefälhavare under tumultartade former - och till allmän förvåning! - hade valts till svensk tronföljare, stod det klart att Sverige inte hade fått vad man hoppats på. Generalen hade inga som helst planer på att försöka ta tillbaka det förlorade Finland (det ska vi nog vara glada för). Han tillämpade inte heller några av den franska revolutionens ideeer om folkmakt och fokstyre i praktiken. Vid det riksmöte som hölls i Örebro år 1812 infördes istället indragningsmakten, i strid med den svenska grundlagen och tryckfrihetsförordningen. Kungens hovkansler kunde nu istället börja förfölja den fria pressen med mängder av insdragningsbeslut, och det pågick ända fram till år 1838.

Vad sägs om ett nytt Bernadotte-censur-jubeilum i Örebro år 2012 för att främja histoireintresset? Hoppas kungaparet kan komma till stan då också.

Mer om Bernadottejubileet i Örebro här: http://www.orebro2010.se/